Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE WPROWADZILIŚMY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, W RAMACH KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO ZBIERAĆ PUNKTY, A NASTĘPNIE WYMIENIAĆ JE NA RABATY LUB NAGRODY.

 

Jak to działa?

Punkty przydzielane są za zakup usług lub produktów i za skuteczne polecenie naszego salonu.

 

OTRZYMASZ 1pkt za każde wydane 1zł w Clarii.

OTRZYMASZ 20pkt  za skuteczne polecenie nowego klienta.

 

UWAGA? Aby w pełni korzystać z Programu Lojalnościowego upewnij się, że w systemie Clarii Twoje dane są uzupełnione o adres e-mail i nr telefonu.


Rabaty na Usługi:

RABAT 5% – 300pkt

RABAT 10% – 600pkt

RABAT 15% – 850pkt

RABAT 20% – 1100pkt

Rabat na produkty:

RABAT 5% – 600pkt

RABAT 10% – 1100pkt

Nagrody:

Manicure 1200pkt

Manicure Hybrydowy 1400pkt

Pedicure klasyczny 1400pkt

Peeling Kawitacyjny Twarzy 1800pkt

Mikrodermabrazja Twarzy 1800pkt

Quatro 2200pkt

Elektrostymulacja 2200pkt

Zabieg pielęgnacyjny twarzy 2400pkt

Mezoterapia Mikroigłowa 2800pkt


REGULAMIN ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM INSTYTUTU ZDROWIA I URODY CLARIA

§1

Definicje

Organizator Programu –  Instytut Zdrowia i Urody Claria
Program – Program lojalnościowy przeznaczony dla Klientów organizowany na zasadach sprzedaży premiowej.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzupełniła dane w systemie premiowym Claria.
Punkty – Punkty gromadzone przez Klienta za zakupy i zabiegi wykonywane w Clarii.
Katalog Nagród – publikacja zawierająca zbiór Nagród oferowanych w Programie. Katalog zawiera przelicznik według którego Klient gromadzi Punkty. Oferta Katalogu podlega okresowej aktualizacji i jest dostępna na stronie internetowej w zakładce Program Lojalnościowy .
Nagroda – Nagroda oferowana w Katalogu Nagród za określoną liczbę Punktów.

§2

Warunki uczestnictwa w Programie

Do Programu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wykona zabiegi za min. 10 zł i spełni inne ewentualne warunki określone w Regulaminie Programu.

Program lojalnościowy wchodzi w życie od 01.09.2016

§3

Zasady Programu

W chwili przystąpienia do udziału w Programie Klient otrzymuje punkty, które gromadzone są w systemie Instytutu Zdrowia i Urody Claria i naliczane są automatycznie po każdym zakupie lub wykonanym zabiegu w Clarii.
Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

§4

Gromadzenie Punktów na nagrody

Aby w pełni móc korzystać ze wszystkich korzyści płynących z zdobywania punktów klienci Clarii powinmi uzupełnić swoje dane podczas wizyty o aktualny e-mail i nr telefonu.
Klient może gromadzić punkty tylko za zakupy i zabiegi wykonane w Clarii.
Za każde wydane 1 zł Klient otrzymuje 1 Punkt. Zasilenie punktami następuje w momencie zapłaty za zabiegi.
Za każde skuteczne polecenie nowego klienta osoba polecająca otrzyma 20 pkt. Przyznanie punktów nastąpi podczas wizyty poleconej przez klienta Clarii, która przed zabiegiem poda w recepcji Imię i Nazwisko jako osoby polecającej. Punkty zostaną przyznane pod warunkiem, że osoba polecona nie widnieje już w bazie klientów Clarii.
Z premiowania zabiegów Punktami może być wyłączony określony asortyment zabiegowy. O ewentualnych wyłączeniach informuje recepcjonistka Clarii.
Klient może uzyskać informacje o zgromadzonych Punktach w Instytucie Zdrowia I Urody Claria.

§5

Wymiana Punktów

Klient, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów, jest upoważniony do dokonania ich wymiany na Nagrody zamieszczone w Katalogu Nagród.
Wymiana Punktów na Nagrodę może nastąpić tylko w Instytucie Zdrowia i Urody Claria. Punktów nie można wymieniać na rabaty, na zabiegi przeprowadzane przez firmy zewnętrzne na zlecenie Instytut Zdrowia i Urody Claria. O ewentualnych wyłączeniach informuje recepcjonistka Clarii.
Zamówienie na Nagrodę Klient składa u pracownika Clarii.
W celu odebrania Nagrody Klient podaje Imię i Nazwisko pracownikowii Clarii i po sprawdzeniu dostępnej ilości punktów wybiera nagrode lub rabat z którego chciałby skorzystać.
Odebranej Nagrody nie można zwrócić lub wymienić na inną.
W przypadku rezygnacji przez Klienta z wybranej Nagrody, Punkty odjęte nie ulegają przywróceniu.
W przypadku braku wskazanej Nagrody, recepcjonistka zaproponuje nagrodę o podobnej wartości i atrakcyjności.

§6

Komunikacja z Klientami

Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących Programu na prośbę Klientów. Klienci mogą zwracać się z zapytaniami do personelu Instytutu Zdrowia i Urody Claria bezpośrednio lub drogą mailową cl****@cl****.pl.

§7

Postanowienia końcowe

Zebrane punkty na karcie lojalnościowej Klient musi wykorzystać przez okres 2 lat.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w treści regulaminu i katalogu nagród włącznie z zmianą punktacji za zakupy oraz zabiegi.
O planowanym zakończeniu Programu lub zmianach w Regulaminie lub Katalogu Nagród, Organizator poinformuje Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie www.claria.pl w zakładce Program Lojalnościowy.
Po zakończeniu Programu punkty zgromadzone na Karcie nie wymienione na Nagrody są anulowane.
Regulamin oraz Katalog Nagród jest dostępny na stronie www.claria.pl.

";